Naša Vízia

Našou víziou je vychovať ľudí ktorí:

  • poznajú Boha, žijú s Ním živý vzťah a neboja sa o Ňom každý deň svedčiť (či už ústami, alebo životom)
  • poznajú svoju identitu ako Boží synovia a dcéry a žijú navzájom v spoločenstve ako bratia a sestry

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13, 34-35)