Hodnoty

1. Boh je živý: Veríme, že Boh je živý aj dnes, že buduje svoje kráľovstvo aj v tejto chvíli – práve teraz! Veríme že Božie zázraky a prítomnosť v našich životoch nie sú históriou ale každodennou realitou.
2. Ježiš je Dobrý Pastier: Ježiš je Dobrý Pastier. Preto sa ho snažíme nasledovať podľa príkladu, ktorým nás učí v Evanjeliu.
3. Spoločenstvo tvoria bratia a sestry: “Bude to také dobré, aká veľká láska bude medzi nami.” Sme spoločenstvo, v ktorom sa navzájom poznáme osobne, ako bratia a sestry.
4. Láska je ovocie Ducha: Láska je ovocie Ducha Svätého. Preto sa snažíme žiť život naplnený Duchom Svätým. Ježiš nám dáva seba samého v Eucharistii každý deň na to aby nás v tom posilnil.
5. Láska buduje jednotu
6. Božie kráľovstvo na prvom mieste: – Úzka spolupráca a jednota s farou a saleziánmi (Jednota)
7. Každý má jedinečné poslanie