Základné informácie

Hody-tym

IČO: 50071327

korešpondečná adresa: Ružová 164/4 92401 Galanta

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailu ozhodytym@gmail.com.

Ďakujeme

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach: