Spoznaj nás

Ak si na našej stránke nový, alebo si o nás len započul a chceš zistiť viac, spoznať nás, dovoľ nám, aby sme sa ti v rýchlosti predstavili. Dúfame, že nasledujúce informácie Ti prinesú odpovede na tvoje otázky.

Kto sme?

Sme otvorené spoločenstvo mladých a rodín, tvorené mladými či staršími, ľuďmi v každom veku. V hĺbke/v jadre spoločenstva je skupina animátorov.

Čo robíme?

Snažíme sa privádzať ľudí bližšie k Bohu, ukázať im, že viera sa dá žiť radostne a s nadšením.

Kde sme?

Spoločenstvo je tvorené prevažne ľuďmi z Galanty a Hodov. Ako animátori sa stretávame pri duchovno formačných stretkách každú sobotu v pastoračnom centre v Galante alebo v saleziánskom dome v Hodoch.

Kedy sme vznikli?

V roku 2011 prišiel salezián Peter Palušák do kaštieľa v Hodoch, kde postupne začal formovať prvú skupinku animátorov a spoločne začali tvoriť veľké dielo a tvoriť históriu.

Ako to robíme?

Snažíme sa aby bolo naše spoločenstvo živé a aby si v ňom každý našiel niečo svoje – hry, hudba, aktivitky, tanec, duchovno, formácia – to všetko nájdete na našich akciách.

Prečo?

Vidíme to ako potrebu, poslanie.

S kým?

O naše spoločenstvo sa staráme všetci. Od animátorov, cez prípravkárov, kňazov,dobrodincov až po jednotlivé rodiny. Snážime sa navzájom podporovať, pomáhať a využívať svoje taletny.

Kto je za tým?

VŠETCI. Veľká vďaka patrí všetkým ktorý akokoľvek pomohli pri budovaní spoločenstva.