Prežime tento rok spoločne na jednotlivých akciách na ktoré Vás Srdečne pozývame.

31.10.2019Párty všetkých svätých
29. 11.-30.11.201940 hodinová adorácia
15.12.2019Adventné popoludnia
28. 12.-1.1.2020Lyžovačka
8.2.2020Fašiangovica
24.5 - 26.5.2020Filip Néri
1.6.2020Deň detí
05.6.-07.6.2020Víkendovka pre rodiny
13.7. - 17.7.2020Prímestský Tábor