Jednorázové akcie

Prežime tento rok spoločne na jednotlivých akciách na ktoré Vás Srdečne pozývame.

31.10.2019 Párty všetkých svätých
29. 11.-30.11.2019 40 hodinová adorácia
15.12.2019 Adventné popoludnia
28. 12.-1.1.2020 Lyžovačka
8.2.2020 Fašiangovica
24.5 – 26.5.2020 Filip Néri
1.6.2020 Deň detí
05.6.-07.6.2020 Víkendovka pre rodiny
13.7. – 17.7.2020 Prímestský Tábor