Naše pravidelné ponuky:
Stretká

Sú to pravidelné, zábavno-formačné stretnutia, ktoré majú vychovávať podľa Preventívneho systému Dona Bosca k tomu, aby bolo dieťa „Slušným človekom a dobrým kresťanom„. Stretká majú max. 12 členov aby sa mohol zachovať osobný prístup. Na stretkách sa deťom venujú animátori-dobrovoľníci, ktorí si každé jedno stretko pripravujú podľa itinerárov, ktoré zostavujú na základe potrieb, ktoré majú deti, záujmudetí a podľa ich veku.

>Viac informácii 

Počas roka pravidelne organizujeme nasledovné akcie:
Otvorenie školského roka
Na začiatku školského roka sa v saleziánskom parku v Hodoch spoločne stretávame pri grilovaní, guláši, koláčikoch a rôznom občerstvení. Predstavíme si jednotlivé akcie ktoré nás čakajú a spoločne sa zabavíme pri skvelých hrách, súťažiach, tancoch a rodinnej atmosfére.

            

Adventné popoludnia

Sú popoludnia strávené spoločne v kruhu spoločenstva. Nechýba divadielkom pre deti a tvorivé dielničky do ktorých sa môžu zapojiť malí aj veľkí. Nechýba pravá vianočná atmosféra, vôňa punču, škorice a hrejivého pocitu radosti a pokoja.

                     

Fašiangové zábavy

Patria už ako neodmysliteľná súčasť fašiangového obdobia. Jedinečnosť tohto podujatia tkvie v tvorivom programe, neformálnej rodinnej atmosfére, kde sú pozvané aj najmenšie ratolesti. Už tradíciou sa stala jej téma, ktorá je každým rokom iná. Zažili sme už rozprávkovú – Za siedmimi Hodami, v podobe luxusného večera – Hodywood, nechýbala ani retro, country a posledná folklórna téma.

                       

Prímestské letné tábory

Tento druh denných letných táborov sa realizuje po Slovensku už viac ako 15 rokov inšpirovaní letnými tábormi z Talianska, organizačne a programovo výborne prepracovaných. Obsahuje vtipné divadlo, rôzne hry, športy a súťaže ako aj zaujímavé dielničky, výlety, medzinárodné tance. Cieľom je ponúknuť zmysluplné využitie voľného času, formovanie osobnosti, osobný prístup a výchovné spoločenstvo rovesníkov. Už päť rokov bol prijatý s mimoriadnym nadšením aj v Galante.

                 

taktiež:

výlety, chaty, večery chvál, divadlá a iné…

Ďalej spolupracujeme na:
letných a zimných dovolenkách, adoráciach.