Pozvánka

Adventné popoludnia

Zostávajú nám posledné dva týždne v cezročnom období a potom nám začne advent, ktorý bude už tradične sprevádzaný adventnými popoludniami! Tešíme sa na Vás už 2. decembra v pastorku v Galante