Radi pozývame Vaše dieťa na miništrantské alebo dievčenské stretko. Každé zo stretiek vedú skúsený animátori, ktorých cieľom je osobný rozvoj vášho dieťaťa, vytvorenie nových a hlbších priateľstiev, zažijú množstvo hier a zábavy. Ku stretkám neodmysliteľne patrí aj duchovný rozvoj.

Dôležité informácie:
– cez prázdniny stretká nie sú

ROZPIS STRETIEK PRE ROK 2020/2021

Stretko pre dievčatá od 8-12 rokov  – každý piatok v pastoračnom centre v  Galante
zodpovedný animátor: Dorota Kňažková, Kristína Maneková, Isabela Lajtová

kontakt: 0944 141 359, dorka.knazkova@gmail.com

Miništrantské stretko  – jeden týždeň v utorok v pastoračnom centre v GA, druhý týždeň v  oratku v saleziánskom dome v Hodoch
zodpovedný animátor: Dávid Gál, Marek Geleta, Matej Klenovič
kontakt: 0944 079 352, david.galvm@gmail.com

Mládežnické stretko  – každý týždeň v pondelok v pastoračnom centre v GA
zodpovedný animátor: Dávid Gál, Soňa Balušková
kontakt: 0944 079 352, david.galvm@gmail.com

Birmovanecké stretko – každý druhý utorok v pastoračnom centre v  Galante
zodpovedný animátor: Soňa Balušková, Dávid Gál

kontakt: 0903 833 651, baluskovasona@gmail.com

Animátorské stretko – každý piatok v oratku v saleziánskom dome alebo v pastoračnom centre v Galante
zodpovedný animátor: Matej Janeba
kontakt: 0902 902 386, matej.janeba@gmail.com

Štruktúra stretka

Podľa Preventívneho systému Dona Bosca (ďalej už len PS) , každé stretko obsahuje všetky štyri oblasti integrálneho rozvoja osobnosti:

  1. DOMOV: „miesto, kde sme prijatí takí, akí sme a miesto, kde sa cítime dobre“ (podľa PS) – Na stretku je každý jednotlivec prijatý taký aký je. Stretko je miesto kde sa budujú priateľské vzťahy medzi deťmi.
  2. IHRISKO: „miesto, kde sa spolu zabávame“ (podľa PS) – Na stretku sa spoločne deti zabávajú a hrajú hry, ktoré majú motivačný a výchovný charakter.
  3. ŠKOLA: „škola, ktorá učí do života“ (podľa PS) – Na stretku sa cez rôzne aktivity dieťa učí praktické veci do života, učí sa byť „slušným človekom a dobrým kresťanom“.
  4. KAPLNKA:„miesto, kde duchovne rastieme“ (podľa PS) – Na stretku sa deti učia byť aj „dobrými kresťanmi“. Po stretku nasleduje sv. omša, do ktorej sa deti aktívne zapájajú čítaním , prosbami, nesením obetných darov a spevom.