VZNIK, VÝVOJ A RAST

 

Spoločenstvo HODY-TYM sa začalo formovať v roku 2011 po príchode saleziána Petra Palušáka. Popri jeho kázňach sa rozbehli nedeľné katechézy pre deti vo veku 2 – 13 rokov. V júni 2011 sme zorganizovali prvý rodinný jednodňový výlet na Sandberg spojený s plavbou po Dunaji. Po pozitívnych ohlasoch sme usporiadali ukončenie školského roka v hodskom parku a prišli prvé letné akcie – rodinný tábor a splav, ktorý sa už stal tradíciou.

Na konci prázdnin sme absolvovali náš prvý animátorský výlet do Slovenského raja, kde nás don Palušák zaúčal do tajomstiev tejto služby. Vrátili sme sa plný zážitkov a nových poznatkov a zároveň sme sa viac spoznali medzi sebou a začali budovať vzťahy, ktoré sú pre dobré fungovanie tímu najdôležitejšie.

Po trojdňovej Víkendovej duchovnej obnove s Pannou Máriou ….je medzi nami sme rozbehli stretká pre deti – dve dievčenské a jedno chlapčenské. Nasledovali ďalšie duchovné obnovy, jednodňové výlety, rodinné dovolenky, lyžovačka, ďalší splav a letná dovolenka v Chorvátsku.Koncom júna bol don Palušák preložený do Komárna, takže sme zostali bez duchovného vedenia. To nás však neodradilo a v našej činnosti sme pokračovali. Počas roka 2013 sme sa rozhodli začať pôsobiť pod organizáciou ZKSM – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. V tomto roku taktiež dokončila prípravku mladšia generácia animátorov a usporiadali sme náš prvý prímestský tábor, ktorý sme úspešne zvládli a dnes máme za sebou už piaty ročník. Každoročne v septembri otvárame dievčenské a chlapčenské stretká, kde majú deti možnosť každý týždeň sa stretnúť, budovať vzťahy s rovesníkmi a animátormi, hrať hry, ale aj rásť vo viere či pripravovať sa na službu animátora. Naši animátori sa taktiež aktívne zapájajú do prípravy birmovancov.

Koncom roka 2015 sme sa stali občianskym združením, aby sme svoju činnosť mohli ešte viac rozšíriť a zefektívniť. V priebehu šiestich rokov sme usporiadali viac ako 40 akcií a do nášho spoločenstva sa pridalo mnoho nových členov. Len vďaka Vašej pomoci, podpore saleziánov, galantskej fary, Mesta Galanta a mnohých sponzorov môžeme naďalej fungovať.Našim cieľom je privádzať ľudí bližšie k Bohu, ukázať im, že viera sa dá žiť radostne a s nadšením. Preto s snažíme, aby bolo naše spoločenstvo živé a aby si v ňom každý našiel niečo svoje – hry, hudba, aktivitky, tanec, duchovno, formácia – to všetko nájdete na našich akciách.

A

len vďaka Bohu a podpore občanov, saleziánov, galantskej fary, Mesta Galanta, združeniu ZKSM a mnohých sponzorov 

JU VIEME TVORIŤ AJ NAĎALEJ.