Budúcnosť

1. Jednotné spoločenstvo:

Spoločenstvo kde žijeme všetci spolu ako jedna rodina, v láske, pokoji, jednote, prijatí a pochopení druhého ako Božieho dieťaťa. Spoločenstvo, ktoré spolu prežíva ťažkosti, radosti, život a nielen nedeľnú Sv. Omšu. Spoločenstvo, ktoré sa stretáva nielen v kostole ale aj mimo neho. Spoločenstvo, rastúce vo viere nádeji a láske.

2. Mesto, ktoré pozná Boha:

Mesto, kde ľudia poznajú kto je Boh, lebo vidia jeho ľud a jeho kráľovstvo už tu na zemi. Mesto, vidiace ako sa dá žiť život v pokoji, radosti a v spoločenstve. Mesto, ktoré pozná skutočných kresťanov – nie iba „kostolné mŕtvoly“ – nasledujúcich Ježiša Krista ako učiteľa svojho života a podľa jeho vzoru považuje Otca za jednočlenné publikum, ktoré vo svojom živote treba počúvať.

3. Mesto, ktoré hovorí o Bohu:

Mesto, z ktorého sú kresťania svedčiaci o Bohu svojim životom a príkladom pre druhých. Mesto, z ktorého kresťania nie sú kresťanmi iba vo svojom meste ale všade, kam prídu. Mesto, z ktorého deti svedčia o Bohu deťom v škole, škôlke a na ihrisku, dospelí dospelým v práci a v rodine a mladí mladým medzi priateľmi. Mesto, z ktorého sa ozýva evanjelium okoliu.