Prihlásením sa na odber emailových noviniek – newslettrov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej uvádzané len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) prihlásením k odberu noviniek emailom súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov občianskym združením Hody-tym, Ružová 164/4 92401 Galanta, IČO: 50071327 – v rozsahu: meno a emailová adresa za účelom odoberania noviniek prijímaných emailom – newsletter.

Súhlas je možné odvolať kedykoľvek písomne na adrese ozhodytym@gmail.com, alebo priamo v akejkoľvek už prijatej emailovej novinke – newslettri v schránke prijímateľa kliknutím na odkaz ODHLÁSIŤ umiestnený v závere každej odoslanej správy.

Osobné údaje nie sú sprístupnené tretím stranám a nedochádza k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Dáta nie sú verejné. Dáta nie sú nijakým ďalším spôsobom ďalej používané.

Žiadateľ o odber noviniek má právo na opravu jeho nesprávnych, neúplných ako aj neaktuálnych osobných údajov. Rovnako tak na vymazanie a obmedzene spracúvania osobných údajov a ďalšie uvedené v § 22 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Žiadateľ o emailové novinky vyhlasuje, že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 19 a nasl. uvedeného zákona o ochrane osobných údajov . Zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje boli poskytnuté slobodne a ich znenie je úplné a pravdivé.