Prežime tento rok spoločne na jednotlivých akciách na ktoré Vás Srdečne pozývame.

22.-23. 9.2018Otvorenie šk. roka
31.10.2018Párty všetkých svätých
29. 11.-1. 12.201840 hodinová adorácia
2., 9., 16. 12.2018Adventné popoludnia
28. 12.-1. 1.2019Lyžovačka
9. 2.2019Fašiangovica
JarVečer chvál
1.6..209Deň detí
8.-12. 7.2019 Prímestský Tábor
20.-27. 7.2019 - Chorvátsko
15.-18. 8.2019Pobytový tábor