Prežime tento rok spoločne na jednotlivých akciách na ktoré Vás Srdečne pozývame.

22.-23. 9.2018Otvorenie šk. roka
31.10.2018Párty všetkých svätých
29. 11.-1.12.201840 hodinová adorácia
2., 9., 16.12.2018Adventné popoludnia
28. 12.-1.1.2019Lyžovačka
9. 2.2019Fašiangovica
30.3.2019Večer chvál
1.6.209Deň detí
8.-12.-7.2019Prímestský Tábor
15.8-18.8.2019Pobytový tábor